Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Jak wiadomo psychologia to nauka, która zajmuje się kwestiami człowieka, jego postrzegania świata, jego odczuciami i myślami. Rzecz jasna jest to taka dziedzina wiedzy, jaka powstała po to, by jeszcze bardziej zapoznać przyrodę ludzką od kwestii innej niż biologiczna. Nie ulega też niepewności, że każdy psycholog to ktoś, kogo obowiązkiem jest niesienie pomocy innym ludziom.

Człowiek ten pracując ma do spełnienia swego rodzaju misję. Co więcej, coraz częściej staje się tak, że to naturalnie psycholog czy też psychoterapeuta, a nie przewodnik duchowy, staje się mentorem człowieka, który boryka się z niepewnością, lekami bądź też innymi kłopotami natury nawet nie tyle psychologicznej, co etycznej lub moralnej. Dzieje się tak, ponieważ we nowoczesnym świecie odnotować można wyraźne odejście od duchowości.

Naturalnie rozumianej jako praktyka religijna. W tym kontekście można jednak dojść do wniosku, że mamy w obecnych czasach do czynienia ze swego typu paradoksem. Wszystko dlatego, iż psychologia nie bazuje już tylko oraz wyłącznie na dowodach naukowych czy pracach takich pionierów psychoanalizy jak chociażby Zygmunt Freud, lecz rozpoczyna czerpać też z dorobku całej cywilizacji ludzkiej, w tym też z dorobku kultur Dalekiego Wschodu, z ich systemów moralno-etycznych czy też nawet z wierzeń – wypróbuj terapia radom. Nikogo nie dziwi wobec tego już fakt, iż psycholog poleca swojemu pacjentowi oddawać się codziennej medytacji, egzystować w zgodzie z naturą czy relaksować się w czasie uprawiania specyficznej dla kultury Indii formy medytacji w ruchu, którą jest joga.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Dodaj komentarz